Otchet_2019_god_Religioznoe_obrazovanie_v_khrame_Soshestvia_Svyatogo_Dukha_za_Nevskoy_Zastavoy

Храм Сошествия Святого Духа за Невской заставой