Otchet_2018_god_Sotsialnoe_sluzhenie_v_khrame_Soshestvia_Svyatogo_Dukha_za_Nevskoy_Zastavoy

Храм Сошествия Святого Духа за Невской заставой